Vårt företags historia

Apotekarnas Kemiska Laboratorium AB, AKLA AB, bildades den 1 oktober 1926. Såsom huvudaktieägare blev Bertil Larsson 1931 företagets verkställande direktör. Denna post innehade han till sin död 1968 då hans dotter, Sigrid Qvennerstedt efterträdde honom. I dag drivs företaget av Henrik och Eva Janmark (VD) som tillhör den tredje generationen. 

1928 blev ett viktigt år
Vid den här tiden var färdigberedda läkemedel mindre vanliga. Läkarna, tandläkarna, veterinärerna och även apotekarna komponerade sina egna beredningar med egna recept. 1928 komponerade den kände hälsoläkaren Lars Flodquist, chef för Södra polikliniken i Stockholm, en halspastill. Enligt reklamen skulle den vara det bästa medlet mot smitta och förkylning, hosta, heshet, luftrörskatarr, m m. Lars Flodquist fastnade för namnet AKLA och företaget insåg snabbt värdet av det nya preparatet. AKLA-pastillen blev en stor framgång och gav de resurser som då var nödvändiga för fortsatt expansion.

1931 flyttar AKLA till Norrtullsgatan
Företaget flyttade 1931 till fastigheten på Norrtullsgatan 41-43 i Stockholm där fabriken i början var belägen. Norrtullsgatan var sedan företagets hemvist i 40 år ända fram till 1969.
Första Förbandet kom 1933. Det är nu man kan se Bertil Larssons intentioner till att specialisera företaget på förbandsartiklar och 1935 blev ett genombrottsår för förbandsartiklar till såväl försvarsmakten som ett stort antal kommunala och statliga institutioner.
Produktsortimentet på den tiden bestod av:

  1. Avd. I    Fria läkemedel Kemisk-tekniska artiklar m.m.

  2. Avd. II   Förbandsartiklar
  3. Avd. III  Pastiller - kola
                 Punsch- och likörextrakter
                 Saft - saftextrakter
                 Tuggummi

1945 års katalog visade upp många tomma priskolumner. Anledningen var naturligtvis att råvaror saknades. 1949 var sortimentet drygt 100 artiklar varav en fjärdedel bestod av förbandsartiklar.
Från det sortimentet kom nu många nya produkter. Bertil Larsson var bland de första fabrikanter att marknadsföra bomull, snabbförband och sårtvättare i portionsförpackning.
Han hade också mod att bryta trenden att göra förbandslådan till något slags apotek

Utvecklingen av förbandsmaterial fortsätter kontinuerligt
Sortimentet förbandslådor utökas under 1950-talet, efter samråd med Arbetarskyddsstyrelsen och Svenska Röda Korset. Civilförsvaret fastställde och godkände AKLA's samaritväska för normalskyddsrum .

Redan så tidigt som från början av 1940-talet hade AKLA tillverkat och sålt M:s bilistförband. 1960-talet innebar en ökad specialisering på förbandsartikelsidan. Nu kom en förbandslåda från AKLA för buss med innehåll enligt dåvarande Medicinalstyrelsens kungörelse. I samarbete med Räddningskåren utrustades också många bilar med första-hjälpen-material från AKLA

I samband med att man flyttade tillverkningen från Stockholm till ny fabrik i Askersund 1970 har AKLA helt och hållet specialiserat sig på utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter och utbildning inom Första Hjälpen och sjukvården.

 

 

 

 

Historik

#

AKLA AB        tel: 08-446 47 30       fax: 08-446 47 47        Box: 534 182 15 Danderyd        e-post: info@akla.se