Om AKLA

AKLAs huvudkontor ligger i Täby utanför Stockholm. 

Produktion och lager ligger i Askersund.Om AKLA

Ägarförhållanden: Svenskt familjeföretag grundat 1926.

Produktion: Vi tillverkar sterila produkter med kvalitetskontroll från råvara  till färdig produkt.

Regelbundna kontroller och uppföljning av vårt kvalité och miljöarbete utförs av utomstående kontrollföretag.

Produktutveckling: Egen utvecklingsavdelning, ofta i samarbete med våra kunder.

 

 

 

Om AKLA

 

 

 

#

AKLA AB        tel: 08-446 47 30       fax: 08-446 47 47        Box: 534 182 15 Danderyd        e-post: info@akla.se