T.E.D. 

T.E.D.-strumpan är en lätt kompressionsstrumpa. Den är i första hand avsedd att förebygga blodproppar i benen. När blodet i venerna skall transporteras tillbaka till hjärtat, sker detta med hjälp av muskelarbetet i benens muskler och av små klaffar på venernas insida.

Om "muskelpumpen" eller venklaffarna inte fungerar riktigt finns risk för att blodtransporten uppåt i benen försämras. Då kan blodproppar bildas. Proppen kan helt eller delvis täppa till en ven. Den kan även lossna och transporteras med blodet till lungornas fina kärlsystem där den orsakar allvarliga skador.

T.E.D.-strumpan ger ett graderat tryck på benet, högst vid fotleden och gradvis avtagande högre upp på benet (18mm/Hg-8 mm/Hg). Detta tryck, kompression, är mycket noga avpassat för att förbättra "muskelpumpens" effekt.

Det är mycket viktigt att kompressionen är den rätta för benet. För låg eller för hög kompression ger inte önskad effekt. Genom att använda T.E.D.-strumpor av rätt storlek förbättras blodflödet i benens vener och risken för blodpropp minskar. T.E.D.-strumpan är enklare att använda än elastiska bindor och behagligare att bära.

T.E.D. minskar blodproppsrisken - minskar vårdkostnaderna - används i klinisk behandling - är vetenskapligt dokumenterad.

T.E.D. Strumpor

 

 

 

T.E.D. Strumpor

 

 

#

AKLA AB        tel: 08-446 47 30       fax: 08-446 47 47        Box: 534 182 15 Danderyd        e-post: info@akla.se